Bazująca na cemencie, specjalna zaprawa do spoinowania płytek ceramicznych na ścianach i podłogach, na powierzchniach narażonych na działanie czynników chemicznych i mechanicznych występujących np. w przemyśle spożywczym, kuchniach przemysłowych, basenach,łaźniach itp.
Cempac charakteryzuje się zwiększoną odpornością na działanie czynników mechanicznych i niższą absorbcją, jednocześnie jest bardziej odporna na powszechnie stosowane środki chemiczne niż zwykła fuga cementowa.